Kojim temama se bavimo?

emocionalne kompetencije

emocionalne
kompetencije

kritičko razmišljanje

kritičko
razmišljanje

građansko obrazovanje

građansko
obrazovanje

Zašto 'Humanea'?

Projekt ‘Humanea’ pokrenula je nekolicina prijatelja i mladih profesionalaca koji se zalažu za stvaranje boljeg društva za nas i generacije koje dolaze – društva kritičkog promišljanja, autentičnih emocija i solidarnih međuljudskih odnosa.

Kako bismo pomogli graditi takvo okruženje, organiziramo radionice na teme za koje držimo da ih formalno obrazovanje zanemaruje ili nedovoljno kvalitetno obrađuje, a od ključne su važnosti za dobar život.

Razvijamo i koristimo praktične alate za promišljen, angažiran i etičan odnos prema sebi, bližnjima i okolini. 

Projekt ‘Humanea’ izraz je našeg uvjerenja da u aktualnom trenutku obilježenom rastakanjem univerzalnih vrijednosti te porastom isključivosti, društvene nepravde, nejednakosti i otuđenosti, u svojoj zajednici trebamo aktivno promicati humanistička načela i angažman za bolje društvo.

Kojim vrijednostima se vodimo?

humanizam

kritičko promišljanje

temeljna ljudska i građanska prava

otvorenost i uključivost

društvena solidarnost

aktivno građanstvo

realizam intelekta i optimizam volje

otpor spram netrpeljivosti i društvene nepravde

empatija

Kako (ne) pristupamo edukaciji?

ne obećajemo čuda

ne vjerujemo u recepte i instant rješenja

ne garantiramo odgovore

ali ćemo vam pomoći da ih sami nađete

ne prodajemo maglu

materija koju obrađujemo i metode kojima se služimo su znanstveno utemeljene i u skladu s vodećim programima ove vrste u svijetu

ne mislimo da sve znamo

uvažavamo bogatstvo perspektiva i potičemo kritičko preispitivanje kroz razgovor i raspravu

ne bavimo se pukim teoretiziranjem

svaka tema ima svoju praktičnu vrijednost za naše konkretne životne okolnosti i izazove

ne igramo na velike brojke

naše grupe su male tako da se možemo dobro upoznati i ugodno družiti

Nove besplatne radionice kreću u jesen 2019!